تخصصی ترین تولیدکننده فایل بایگانی دوار و محور در کشور


فایل بایگانی دوار: 

تیلکو تولید کننده بایگانی دوار بایگانی محور بایگانی گردان بایگانی مدور گردون بایگانی چرخشی بایگانی چند طبقه و…

فایل بایگانی دوار 

فایل بایگانی دوار

بایگانی های دوار دارای یک یا چند طبقه مدور (گردان) می‌باشد که جهت انجـام بایگانی پوشه، زونکن، اسنـاد و مدارک پیشنهاد می شود. فایل های دوار حجم بایگانی را در فضایی که اشغال می‌نماید تا حد قابل توجهی افزایش و دسترسی آن را برای کاربران آسان می نماید. همچنین قابلیت ساخت در هر تعداد طبقه را طبق سفارش مشتری دارا می‌باشد.


ویژگی های فایل بایگانی دوار:

افزایش ظرفیت سیستم همزمان با افزایش تعداد طبقات بایگانی

 امکان دسترسی و جایگزین نمودن سریع پرونده ها

 تضمین حداکثر ظرفیت بایگانی با استفاده از حداقل زمان

 تامین ایمنی پرونده ها با استفاده از سیستم قفل رمزدار

 صرفه جویی در هزینه ها

 صرفه جویی در زمان

 تنوع رنگ فایل ها به صورت پودری الکترو استاتیک چرمی

 قابلیت مونتاژ و دمونتاژ

 ضد خش

 استحکام بالا محصولات

 طراحی زیبا

 مناسب محیطهای دفتری/ اداریفایل بایگانی دوار


کدمحصولHwLتوضیحات
RF-34
1868686پوشه 
RF-35
1868686زونکن

فایل بایگانی محور:

تیلکو تولید کننده بایگانی دوار بایگانی محور تیلکو بایگانی دوار گردان بایگانی مدور گردون بایگانی چرخشی بایگانی چند طبقه و…

بایگانی محور دوار (فاقد کاور) دارای یک یا چند طبقه محور (گردان) می‌باشد که جهت انجـام بایگانی پوشه، زونکن، اسنـاد و مدارک پیشنهاد می شود. این فایل ها که فاقد کاور می باشند حجم بایگانی را در فضایی که اشغال می‌نماید تا حد قابل توجهی افزایش و دسترسی آن را برای کاربران آسان می نماید. همچنین قابلیت ساخت در هر تعداد طبقه را طبق سفارش مشتری دارا می‌باشد. فایل های محور می‌توانند با پایه ثابت یا چرخ دار ارائه شوند.
بایگانی محور

بایگانی محوربایگانی محور


ویژگی های فایل بایگانی دوار:

افزایش ظرفیت سیستم همزمان با افزایش تعداد طبقات بایگانی

 امکان دسترسی و جایگزین نمودن سریع پرونده ها

 تضمین حداکثر ظرفیت بایگانی با استفاده از حداقل زمان

 تامین ایمنی پرونده ها با استفاده از سیستم قفل رمزدار

 صرفه جویی در هزینه ها

 صرفه جویی در زمان

 تنوع رنگ فایل ها به صورت پودری الکترو استاتیک چرمی

 قابلیت مونتاژ و دمونتاژ

 ضد خش

 استحکام بالا محصولات

 طراحی زیبا

 مناسب محیطهای دفتری/ اداری بایگانی محور

کد محصولHWتوضیحات
AF-21
۳۵
۷۶
جا زونکنی