بایگانی هوشمند ریلی همکاران گروه صنعتی تیلکو: آسان بایگان دیاکوفایل آژند صنعت سازان صنعت بایگان جلیس تندیس شرکت دژپولاد تجهیزات و مبلمان اداری بوتا شرکت کارسیس تهران جهان مدرن توکل بارثاوا صنایع نوآوران ایران fhd'hkd i,alkn

بایگانی هوشمند

بایگانی هوشمند گروه صنعتی تیلکو

بایگانی هوشمند



قابلیت های سیستم 

ماشین الکترونیکی هوشمند با ابعاد و ظرفیت ایده ال جهت بایگانی، نظم بخشیدن و کاربردی کردن اسناد بایگانی و سوابق


فراخوانی

سیستم از طریق تایپ نام پرونده در منوی جستجو
 به مشخص نمودن و آوردن پرونده مورد نظر پرداخته،
که کل این فراید حتی در ظرفیت های بالای یک صد هزار پرونده
 این مدت زمان کمتر از ۱۵ ثانیه می باشد.


بارگذاری

سیستم به صورت خودکار یک فضای فیزیکی
در قسمت آرشیو دستگاه در طبقات دلخواه و
 یک فضای مجازی در قسمت سی پی یو مشخص کرده
که منتهی به نام گذاری آن می شود
 کل این فراید در مدت زمان کمتر از ۱۰ ثانبه
در دورترین مسیر نسبت به درب خروجی انجام پذیر است.

خروج موقت

سیستم در صورت تمایل اپراتور پس از جستجو
و مشخص نمودن یک پرونده اقدام به صدور دستور
خروج موقت آن نموده، در این وضعیت پس از طی
بازده زمانی قابل تنظیم، به صورت خودکار پیامکی در
 خصوص عودت پرونده ترخیص شده به شخص ترخیص کننده
 جهت اطلاع رسانی ارسال می نماید.


بارگذاری طبقاتی

سیستم توانائی انجام مراحل بارگذاری در یک طبقه خاص را داراست
 که این فرایند مورد اجرا در امور مشارکتی و
 استفاده همزمان دستگاه، در یک سیستم،
از طریق چند کاربر نیز می باشد.
فرضا کارکرد دستگاه در یک مطب با چندین پزشک


تعمیر و نگهداری

امکان مانیتور ساعت کارکرد کلیه قطعات و پیشبینی
امکان خرابی توسط خود جایگاه و ارتباط با نزدیکترین مرکز  
 خدمات پشتیبانی.


ورود و خروج کاربران

کاربران سیستم فقط از طریق شماره رمزهای خصوصی خود
 قادر به ورود به سیستم بوده که از این طریق کلیه کارکرد
آنها ثبت و ضبط گردیده و در غیر این صورت و
ورود کدهای غیر مجاز سیستم به صورت خودکار
از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد کرد.


ایجاد سطح دسترسی کاربران

سیستم از طریق تصمیم گیری مدیریت به ایجاد سطوح
 دسترسی برای کاربران دستگاه در فرایندهای بارگذاری،
 فراخوانی جستجو، دسترسی به طبقات، ارسال پیامک،
 صدورگزارش و دیگر سطوح نیز می انجامد.


اطلاع رسانی از طریق پیامک

سیستم توانائی ارسال کلیه اطلاعات و گزارشات خود را
از طریق ارسال پیامک را داراست.
این اطلاعات شامل: عودت پرونده، اعلان حریق، خرابی قطعات،
 ورود کاربران و… می باشد.


بایگانی هوشمند

بایگانی هوشمند

بایگانی هوشمند